Blanketter och instruktioner för inskrivning

Här finns instruktioner samt länkar till de blanketter som behövs vid inskrivning av luftfartyg.

Gör så här:

  1. Fyll i blanketten
  2. Skriv under den
  3. Bifoga de handlingar som krävs för de olika inskrivningsåtgärderna.
  4. Sänd in handlingarna med post till Transportstyrelsen, Inskrivningsmyndigheten för luftfartyg, Box 655, 601 15 Norrköping

Vilka handlingar som ska bifogas framgår av respektive blankett. 

Blanketter för inskrivning

Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat luftfartyg eller andel däri (TSL7631)

Ansökan om inskrivning av nyttjanderätt i registrerat luftfartyg eller andel däri (TSL7632)

Ansökan om anteckning av innehav av inteckning (TSL7633)

Ansökan om inteckning i registrerat luftfartyg (TSL7634)

Ansökan om dödning av inteckning (TSL7635)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!