För din egen säkerhet, flyg med flygbolag som har rätt tillstånd!

Om du ska anlita en helikopter eller flygplan för flygupplevelse eller transport av personer är det viktigt att den du köper tjänsten av har tillstånd för flygningen.

Flygbolag med AOC (tillstånd att flyga passagerare och gods mot betalning)

Ska du anlita helikopter eller flygplan till exempelvis lyftarbete, flygfotografering eller annan specialiserad flygverksamhet?

Företag som får utföra specialiserad flygverksamhet (SPO) mot betalning.

Att transportera människor eller gods med helikopter mot betalning kräver
tillståndet AOC (Air Operator Certifikat) och en operativ licens. Att ett företag
har en operativ licens innebär att de har tillräckligt god ekonomi för att kunna
driva en säker verksamhet och att de har rätt försäkringar.

För att utföra specialiserad flygverksamhet (SPO) ska företagets verksamhet vara deklarerad. För verksamhet med högre risk krävs i de flesta fall även ett lågflygtillstånd samt att Transportstyrelsen har utfärdat en auktorisation för den specifika verksamheten.

Det här säkerställer ett företag med tillstånd

Att anlita ett företag som innehar ett AOC-tillstånd eller har deklarerad SPO-verksamhet, innebär bland annat att företaget har ett ledningssystem som är godkänt av Transportstyrelsen. Ett företag med tillstånd arbetar systematiskt med att identifiera faror i verksamheten och minska eventuella risker så mycket som möjligt.

Företag med tillstånd flyger enligt regler för passagerares säkerhet och varje typ av flygning är noggrant beskriven i en standardiserad rutin. Det finns en genomförd riskanalys för varje del av flygningen och för eventuella risker har företaget genomfört åtgärder för att minska riskerna till lägsta möjliga nivå.

Piloterna har rätt utbildning och erfarenhet för den aktuella flygningen och de har också medicinsk behörighet. Piloterna tränar årligen på flygningar, de genomför kontrollflygningar och helikoptrarna underhålls enligt regler för kommersiell trafik.

Här kan du se om ett företag har AOC-tillstånd och/eller deklarerad SPO-verksamhet

Svenska flygbolag med AOC

Svenska flygbolag med deklarerad SPO-verksamhet

Kontrollera tillståndet

Om du känner dig osäker över om den du tänkt flyga med har tillstånd eller inte, så tveka inte att fråga. En kopia på tillståndet och försäkringsbrev ska alltid finnas ombord få flygplanet, ballongen eller helikoptern. Du kan även kontakta Transportstyrelsen för att kontrollera tillståndet.

Så ser tillstånden ut

Här hittar du exempel på olika typer av tillstånd så att du vet hur de ser ut, företagsnamn och övriga bolagsuppgifter är fingerade:

Tillstånd för ett flygbolag att flyga kommersiellt (Air Operators Certificate, AOC, enligt EASA-OPS) gäller både flygplan och helikopter

Godkända flygföretag - flygplan och helikopter

Godkända flygföretag - flygplan och helikopter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!