Information till luftfartsbranschen

Ansvaret för omvärldsbevakning ligger hos varje enskild organisation. Transportstyrelsen lämnar här information gällande luftfartsområdet som vi bedömer vara viktig och av intresse, men hänvisar till respektive utgivare för komplett information. Via våra prenumerationsutskick kan man ta del av viss typ av information riktad till vald del av branschen.

Den samlade informationen nedan är sorterad efter publiceringsdatum.

EASA har uppdaterat Safety Information Bulletin (SIB)

EASA har uppdaterat Safety Information Bulletin (SIB) med rekommendationer till operatörer, tillverkare av flygplansutrustning och leverantörer av flyglednings/flygtrafiktjänster gällande GNSS störningar.

Publicerades 2023-11-07

EASA har gett ut Safety Information Bulletin (SIB) med rekommendationer inför sommaren 2023 till alla som är verksamma inom luftfart

EASA pekar på flera områden där förebyggande arbete kan innebära en större förståelse om varför störningar inom luftfarten uppstår och visar på förberedelser som kan förebygga att dessa uppstår.

Publicerades 2023-06-08

Störningar i system för satellitnavigering har ökat

Då störningar i system för satellitnavigering har ökat de senaste månaderna har Transportstyrelsen gett ut ett AIC gällande ökad risk för GPS JAMMING/SPOOFING OCH SOLSTORM.

Publicerades 2023-04-13

EASA har givit ut Safety Information Bulletin (SIB) gällande störningar av GNSS signaler, vilka kan leda till nedgraderade system inom Europa

EASA har uppdaterat SIB No.: 2022-02 innehållande information gällande att förfalskad (spoofing) och/eller störd (jamming) satellitsignal (GNSS) förekommer i olika delar av Europa. EASA lämnar i säkerhetbulletinen rekommendationer till nationella myndigheter, flygtrafiktjänstleverantörer samt flygoperatörer. Störningar av GNSS signaler kan även påverka sjöfarten.

Publicerades 2023-02-17