Information till luftfartsbranschen

Ansvaret för omvärldsbevakning ligger hos varje enskild organisation. Transportstyrelsen lämnar här information gällande luftfartsområdet som vi bedömer vara viktig och av intresse, men hänvisar till respektive utgivare för komplett information. Via våra prenumerationsutskick kan man ta del av viss typ av information riktad till vald del av branschen.

Den samlade informationen nedan är sorterad efter publiceringsdatum.

EASA informerar drönarbranschen den 7 maj 2021 – Verifiering av design för UAS inom den specifika kategorin

EASA kommer via ett webbinarium informera drönarbranschen om de riktlinjer som de publicerat gällande verifiering av design av UAS i den specifika kategorin och som klassas in i medelrisk - SAIL III och IV.

Publicerades 2021-05-06

EASA Workshop för flygbranschen 10 mars 2021 - Landningsprestanda och bankondition

EASA genomför en workshop inför att en ny förordning om beräkning av landningsprestanda och bankondition sätts i kraft den 12 augusti 2021.

Publicerades 2021-02-23