EASA har gett ut Safety Information Bulletin (SIB) med rekommendationer inför sommaren 2023 till alla som är verksamma inom luftfart

2023-06-08

EASA pekar på flera områden där förebyggande arbete kan innebära en större förståelse om varför störningar inom luftfarten uppstår och visar på förberedelser som kan förebygga att dessa uppstår.