Information till luftfartsbranschen

Ansvaret för omvärldsbevakning ligger hos varje enskild organisation. Transportstyrelsen lämnar här information gällande luftfartsområdet som vi bedömer vara viktig och av intresse, men hänvisar till respektive utgivare för komplett information. Via våra prenumerationsutskick kan man ta del av viss typ av information riktad till vald del av branschen.

Den samlade informationen nedan är sorterad efter publiceringsdatum.

9 meddelanden

ICAO har gett ut EUR OPS bulletin 2021_001 gällande procedurer vid radiobortfall

ICAO har genom State Letter EUR/NAT 21-0347.TEC (HAS/HOI)  gett ut EUR OPS bulletin 2021_001 med rekommendationer om procedurer vid radiobortfall.

Publicerades 2021-12-17

EASA har lanserat databasen Environmental Portal

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten i Sverige för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 av den 16 april 2014 om fastställande av regler och förfaranden med avseende på införande av bullerrelaterade driftsrestriktioner på unionens flygplatser inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG.

Publicerades 2021-12-17

EASA har gett ut safety information bulletine (SIB) gällande information om bankondition via ATIS

EASA har gett ut en SIB No.: 2021-12 med rekommendationer om hur flygtrafikledningsenheter via ATIS ska informera om den gällande bankonditionen.

Publicerades 2021-06-24

Minsk FIR EASA SD 2021-02

EASA har den 2 juni 2021 publicerat Safety Directive SD 2021-02 vilket påverkar svenska operatörer.

Publicerades 2021-06-03

Nya riktlinjer om vaccination

EASA och EUROCONTROL har gett ut gemensamma riktlinjer gällande vaccination för ATCO och operationell personal.

Publicerades 2021-05-17

EASA informerar drönarbranschen den 7 maj 2021 – Verifiering av design för UAS inom den specifika kategorin

EASA kommer via ett webbinarium informera drönarbranschen om de riktlinjer som de publicerat gällande verifiering av design av UAS i den specifika kategorin och som klassas in i medelrisk - SAIL III och IV.

Publicerades 2021-05-06

EASA Workshop för flygbranschen 10 mars 2021 - Landningsprestanda och bankondition

EASA genomför en workshop inför att en ny förordning om beräkning av landningsprestanda och bankondition sätts i kraft den 12 augusti 2021.

Publicerades 2021-02-23

  • 1
Till toppen