Seminarium om fjärrstyrd flygtrafikledning 1 februari 2018

Transportstyrelsen inbjöd till seminarium om fjärrstyrd flygtrafikledning.

Seminariet riktade sig till luftrumsbrukare, flygplatsorganisationer och leverantörer av flygtrafiktjänst. Syftet med seminariet var att informera om Transportstyrelsens arbete kring fjärrstyrd flygtrafikledningstjänst.

Material från seminariet

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!