Planera din flygning och undvik luftrumsintrång

En klarering (ett färdtillstånd) är ett godkännande av begärd flygväg och flyghöjd. Att flyga in i kontrollerat luftrum utan att flygtrafikledningen känner till det kan orsaka störningar i trafikflödet och kan dessutom innebära en stor fara. 

På sommaren när VFR-flygande över Sverige är som störst, ökar antalet flygningar i kontrollerat luftrum som inte har begärt klarering för sin färdväg. Syftet med klarering är exempelvis att möjliggöra separation mellan luftfartyg och att möjliggöra en god trafikplanering.

Här har vi samlat några tips för vad du som privatflygare bör tänka på innan du beger dig iväg på din flygtur.

Planera din flygning noga

Studera kartan noggrant före distansflygningar och ha alltid aktuellt kartunderlag.

Var uppmärksam på gränserna för kontrollerat luftrum på sträckan och orienteringspunkter i terrängen.

Beräkna ungefärlig tid för passage av TMA och CTR-gränser och tag noga reda på undersidor.

Kom ihåg att du alltid är skyldig att begära klarering innan du passerar in i kontrollerat luftrum på sträckan, även om du har lämnat färdplan. Vänta inte på att få "order" om att byta frekvens – flygledaren har ingen skyldighet att ge en sådan, det är bara extra service. Du är alltid skyldig att själv ta initiativ till frekvensbyte och kontakt.

Ta reda på öppettiderna för flygtornen, de finns i AIP och i de flesta VFR-manualer.

Missförstånd vid klarering förekommer

Ibland kan man bli osäker på vad man fått för klarering. Dålig mottagning eller otydlig fraseologi kan ge upphov till missförstånd.

Godta inte uttryck som "uppfattat" eller "jag återkommer" som klareringar även om flygledaren gett dig transponderkod, QNH och meddelat "radarkontakt" Om du är osäker på din klarering – fråga!

Om du inte får svar när du ropar, kontrollera radion, det vill säga att rätt frekvens är inställd och att volymen är uppskruvad. Om du fortfarande inte får svar, ropa upp FIS-frekvensen i området (om det finns en sådan) och fråga.

Ha din transponder tillslagen

Utan transponder syns du inte, vilket kan vara direkt farligt. Du är helt osynlig eftersom flygtrafikledningen inte har tillgång till primärradar. All tung trafik är utrustad med det flygburna kollisionsvarningssystemet (ACAS/TCAS). Om övrig trafik ska synas i det systemet krävs att planens transponder med mode C är tillslagen. Piloter har mycket annat att göra än att bara titta ut under en IFR-inflygning.

Med transponder tillslagen syns du visserligen, men klarering är ändå nödvändigt. Ett oanmält luftfartyg kan trassla till det för flygledningen eftersom trafiksituationen ofta är komplex.

Det finns exempel där tunga trafikflygplan fått omdirigeras på grund av okänd trafik I TMA. Går det riktigt illa kan en kollision inträffa. Att det är förödande är lätt att föreställa sig. Sådana kollisioner har förekommit utomlands, låt oss slippa det i Sverige.

Det finns även all anledning att ha transponder påslagen med hänsyn till utvecklingen av den obemannade luftfarten i Sverige. Eftersom principen "se och bli sedd" inte kan tillämpas av en fjärrpilot så blir det vanligare att fjärrpiloter använder sig av transponderinformationen från bemannad luftfart. Transponderinformationen ger fjärrpiloter information om var den bemannade luftfarten befinner sig, de kan således enklare lämna företräde för bemannade luftfartyg. 

GPS, ett hjälpmedel vid navigation

Att navigera med en GPS fungerar utmärkt, men använd den med omdöme. Använd den aldrig som primärt navigationshjälpmedel, det är alltid karta och markorientering som gäller i första hand vid VFR-flygning. I flera fall har det visat sig att förarna litat helt på sin GPS och släppt markorienteringen och kartan. Sedan har GPS:en tappat satelliter, blivit utan ström eller programmerats fel, varpå piloten haft stora svårigheter att återfå markorienteringen. En förutsättning för att GPS ska ge luftrumsvarningar är också att databasen är uppdaterad.

Undvik slentrian

Många händelser inträffar vid lokala flygningar på hemmafältet. Låt inte slentrian ta överhanden när du flyger. Kontrollera öppethållningstiderna och ring tornet. Det är okej att starta en flygning utan klarering när man är helt säker på att Tornet är stängt.

Kontakt

Vid frågor kontakta luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!