Inspektioner av utländska flygplan, SAFA

EU:s program för säkerhetsbedömning av utländska flygplan (SAFA) fastställdes av EU-kommissionen 1996. Det är ett frivilligt program som 44 stater deltar i. Här kan du läsa mer om SAFA och rapportera in händelser som du upplevt sänkt flygsäkerheten.

SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) syftar till att öka flygsäkerheten i världen genom att ge de deltagande staterna rätt att inspektera flygplan från tredje land (länder utanför EU) enligt en gemensam standard.

SAFA kallas också för rampinspektioner (eftersom inspektionen sker på rampen, dvs. den plats där flygplanen parkerat när de anlänt till flygplatsen).

Inspektion enligt gemensam standard

När ett luftfartyg från tredje land inspekteras enligt SAFA sker det enligt den standard som gäller för alla deltagande stater. Rapporten sparas i en gemensam databas.

När något betydande fel upptäcks vid en inspektion, rapporteras detta till flygbolaget och den myndighet som ansvarar för tillsynen. När ett fel som har en omedelbar effekt på flygsäkerheten upptäcks vid en inspektion, kan inspektörer kräva omedelbara åtgärder innan flygplanet får avgå.

I Sverige är det Transportstyrelsen som utför rampinspektionerna av de utländska luftfartyg som landar på någon av våra flygplatser. Inspektionen utförs enligt en gemensam checklista för att garantera att den är likvärdig med de inspektioner som utförs i de andra deltagande staterna.

En rampinspektion ska inte medföra försening för flygplanet om inte inspektören hittar något som verkar kunna påverka flygsäkerheten. Det kan till exempel vara misstankar om att flygförberedelserna inte utförts riktigt, tvivel mot att flygplanet är luftvärdigt eller något annat som verkar kunna påverka säkerheten ombord.

Rapportera in om du sett något

Du som har sett eller upplevt något när du rest med ett utländskt flygbolag som du anser rör flygsäkerheten när du rest eller vid annat tillfälle kan rapportera det till Transportstyrelsen. Använd formuläret till höger. Du kan givetvis vara anonym men Transportstyrelsen uppskattar en så detaljerad beskrivning som möjligt för att kunna vidta åtgärder.

Fördjupning

Utförlig information om SAFA finns på EASA:s webbsida. EASA står för European Aviation Safety Agency och är EU:s byrå för flygsäkerhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!