Förbjudna flygbolag

För att ytterligare förbättra flygtrafiksäkerheten i Europa förbjuds flygbolag som anses vara osäkra att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum. Dessa bolag samlas i ett dokument som kallas för Safety List (flygsäkerhetslistan).

EU-kommissionen antog den 22 mars 2006 förordning EG nr 474/2006 om upprättande av en förteckning över de flygbolag som har belagts med verksamhetsförbud inom gemenskapen. Förteckningen kallas ibland Svarta listan.

Förordningen innehåller en förteckning över flygbolag från tredje land som belagts med verksamhetsförbud eller vissa driftsrestriktioner inom EU:s medlemsstater samt Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz (medlemmar i EES och EFTA).

Förteckningen uppdateras regelbundet vid möten i Air Safety Committee (Flygsäkerhetskommittén), där EU:s medlemsstater är representerade. Sverige deltar med representanter från Transportstyrelsen.

Flygsäkerhetslistan

Förteckning över flygbolag med verksamhetsförbud eller vissa driftsrestriktioner publiceras i två bilagor i Europeiska unionens officiella tidning:
  • bilaga A med flygbolag som har ett totalt verksamhetsförbud inom EU/EES/EFTA
  • bilaga B med flygbolag som har belagts med vissa driftsrestriktioner.

Du finner förteckningen på EU:s webbplats, använd länken under Relaterad information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!