Toalettartiklar

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om toalettartiklar. 

Toalettartikel Incheckat bagage Handbagage
Alcogel/Handsprit Ja* Ja*
Aceton Nej Nej
Aerosoler (icke brandfarliga) Ja** Ja**
Elektrisktandborste Ja Ja
Hårsprej Ja** Ja**
Hårspolar med hydrokarbongas Ja*** Ja***
Parfym Ja** Ja**

Rakblad

rakblad

Ja Nej

Rakhyvel

 rakhyvel

Ja Ja

* Incheckat bagage: Varje förpackning får innehålla max 0,5 kg eller 0,5 l. Den totala nettokvantiteten får inte överstiga 2 kilo eller 2 liter per person. Handbagage: Produkten är en vätska. 

Begränsning av vätskor i handbagage

** Incheckat bagage: För hårsprejer, parfymer och övriga toalettartiklar får du max ta med 0,5 liter vardera. Den totala nettokvantiteten i incheckat bagage får inte överstiga 2 kilo eller 2 liter per person. Utsläppsventiler på aerosoler ska skyddas av ett lock eller liknande för att förhindra läckage.Handbagage: Produkten är en vätska.

Begränsning av vätskor i handbagage

*** Du får max transportera en uppsättning per person, under förutsättning att säkerhetshöljet är ordentligt fastsatt över värme-elementet. Gaspatroner till sådana hårspolar får inte medföras.

Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål. Kontrollera gärna med ditt flygbolag för mer information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!