Innehavarbeteckning

En fordonsinnehavarbeteckning ska finnas på varje järnvägsfordon intill fordonsnumret och identifiera fordonsinnehavaren. Den Europeiska järnvägsbyrån, ERA, för ett register över fordonsinnehavarbeteckningar.

Transportstyrelsen har ett ansvar att registrera ansökan om en fordonsinnehavarbeteckning (Vehicle Keeper Marking, VKM) och vidarebefordra den till ERA. En innehavarbeteckning får endast användas efter offentliggörande från ERA. Mer information finns i dokumentet TSD Drift och Trafikledning.

En fordonsinnehavarbeteckning ska finnas på varje järnvägsfordon intill fordonsnumret för att identifiera fordonsinnehavaren.

Fordonsinnehavare ansöker om innehavarbeteckning hos Transportstyrelsen. Vi granskar ansökan och vidarebefordrar den till ERA för registrering.

Ansökan om innehavarbeteckning

En ansökan kan fyllas i direkt, skrivas ut, skrivas under och därefter skickas till:

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Fordonsregister
Box 267
781 23 Borlänge

Det är även möjligt att efter underskrift skanna in ansökan och skicka in den via e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se eller faxa den till: 0243-152 74. Märk ämnesraden med "innehavarbeteckning".

Frågor

Frågor om innehavarbeteckningar besvaras av sektion teknik spårtrafik hos Väg och järnväg, telefonnummer till växeln 0771-503 503 eller via e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!