ECM - underhållsansvarig enhet

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk ska det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet. Syftet med enheterna är att det ska finnas ett utpekat ansvar för den teknisk-administrativa kompetens, som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Uppgifter om vilken organisation som är underhållsansvarig enhet för varje fordon finns i fordonsregistret hos Transportstyrelsen.

Anmäla ECM

I fordonsregistret ska  fordonsinnehavare anmäla vem som är ECM för fordonen. Om den uppgiften ska ändras, kontakta Transportstyrelsen på e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Här hittar du register för järnvägsfordon

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som själva är ECM

Ett undantag säger att om järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som samtidigt är ECM  och uteslutande underhåller fordon för den verksamhet som tillståndet utfärdat för så är det frivilligt att certifiera. Utan certifiering kan dock inte fordonen användas av någon annan aktör, då fordonen i sådana fall inte uteslutande underhålls  för tillståndets verksamhet. Kraven i bilaga II till förordningen (EU) 2019/779 , kan uppfyllas antingen genom en ECM certifiering eller i ert säkerhetsstyrningssystem (inom processen för säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd). 

För järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som vill certifiera sig själva för underhåll finns det en lista på de ackrediterade certifieringsorgan i Sverige och Europa som kan utföra denna certifiering.

Här hittar du register över ackrediterade certifieringsorgan

Undantag från certifierad ECM

Om järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare vill använda undantaget art 3.2b och inte certifiera underhållet utan hantera fordonsunderhållet inom ramen för sitt säkerhetsstyrningssystem. Då ska företaget informera Transportstyrelsen om detta samt inkomma med dokumentation som visar hur kraven tas omhand i det egna säkerhetsstyrningssystemet. Kravet på att samtliga fordon (förutom godsvagnar) ska följa bilaga II i förordningen gäller från den 16 juni 2022.

Kontakta Transportstyrelsen på e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som använder annan aktör som ECM

Om ett järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare väljer att låta någon annan aktör vara ECM  ska ett certifierat underhållsföretag kontaktas. 

Här hittar du register över certifierade underhållsföretag

Ledningsfunktion

Viktigt att känna till är att ECM är liktydigt med ledningsfunktionen i ECM förordningen. Den funktionen kan inte utföras av någon annan om järnvägsföretagare eller infrastrukturförvaltare vill utnyttja undantaget från certifiering, övriga funktioner kan läggas ut på entreprenad.

Den som vill ta på sig att vara ECM (ledningsfunktionen) eller och någon av de andra tre funktionerna måste säkerställa att man kan leva upp till kraven i bilaga II på respektive funktion.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!