Yrkestrafik

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd. Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen ska bland annat granska att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt taxitrafiklagen (2012:211) och yrkestrafiklagen (2012:210). Tillsynsavgiften betalas av tillståndshavaren.

Transportstyrelsen ska även kontrollera att följande förordningar följs:

  • förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 
  • förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
  • lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Denna avgift tas ut av den registrerade ägaren till fordonet. 

Tillsynsavgifter för yrkestrafik

Typ av tillsynÅrlig avgift

Tillsyn av yrkestrafik och taxitrafik med befintliga tillstånd

1 600 kr

Tillsyn av redovisningscentraler för taxitrafik 

7 100 kr

Tillsyn av kör- och vilotider 

500 kr/fordon

Tillsyn av innehavare av taxiförarlegitimation
(gäller från 1 januari 2023)

175 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!