Elektroniska vägtullsystem

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillsyn enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn av elektroniska vägtullssystem Löpande timtaxa:

1 400 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.