Anordnare av kunskapsprov för förarbevis

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen kontrollerar de som anordnar kunskapsprov för förarbevis enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Avgifter för tillsyn

Den som anordnar kunskapsprov för förarbevis betalar en årlig avgift för Transportstyrelsens tillsyn. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en grundavgift baserad på typ av tillstånd. Den andra delen är en tilläggsavgift som är baserad på antal personer som förrättar prov.

Den som både bedriver förarutbildning och anordnar kunskapsprov för förarbevis betalar bara en tilläggsavgift. Avgiften baseras på det sammanlagda antalet personer som utbildar och får förrätta kunskapsprov. Vid förändring som föranleder omprövning av tilläggsavgiften ska denna beräknas på samtliga personer som varit verksamma under någon del av kalenderåret.

Årlig grundavgift

FörarbevisÅrlig avgift
Moped klass 2 2 200 kr
Snöskoter 2 200 kr
Terränghjuling 2 200 kr

Tilläggsavgift

Antal provförrättareÅrlig avgift
per provförrättare i intervall 1-24 1 500 kr
per provförrättare i intervall 25-49 1 000 kr
per provförrättare i intervall 50- 500 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!