Avgifter för tillsyn och kontroll

Transportstyrelsen tar ut avgifter för tillsyn och kontroll.

Transportstyrelsen tar ut avgifter för:

  • fordon och mobila maskiner
  • förarutbildning
  • anordnare av kunskapsprov för förarbevis
  • förarprövning
  • vägtrafik
  • yrkestrafik
  • kollektivtrafik
  • återföring av bensinångor
  • infrastruktur.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.