Vägtrafik avgifter

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för tillstånd och godkännanden eller för att pröva undantag från olika typer av krav.

Transportstyrelsen prövar även ansökningar om godkännande enligt

  • lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
  • vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Produkt/tjänstTyp av avgift
Godkännande att få öppna en tunnel för trafik Löpande timtaxa:
1 400 kr
Undantag från säkerhetskrav för en tunnel Löpande timtaxa:
1 400 kr
Godkännande som säkerhetssamordnare 2 800 kr
Godkännande som trafiksäkerhetsgranskare 5 700 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!