Körkort

Här hittar du information om Transportstyrelsens avgifter inom körkortsområdet.

Här kan du se de tjänster vi tar ut en avgift för:

Produkt/tjänst Avgift
Tillverkning av körkort och förarbevis* 250 kr

*Om du hämtar ditt körkort på svensk ambassad eller konsulat kan de ta ut en extra expeditionsavgift.

Inbetalning av avgifter för tillverkning av körkort och förarbevis

Bankgiro 5051-6913. Ange alltid OCR-numret om du betalar via internetbank.

Betalning från utlandet

Om du ska göra en inbetalning till Transportstyrelsen från utlandet ska du använda nedstående uppgifter.

Bankkonto 1281-011768

BIC-kod (SWIFT): DABASESX
IBAN-nummer: SE4712000000012810117683

Du måste ange OCR-nummer eller personnummer och bankens adress:

Danske bank
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Avgifter som ska betalas till Trafikverket

Avgifter för körkortsprov, yrkesförarprov och fotografering hittar du på Trafikverkets webbplats.