Förarutbildning och förarprövning avgifter

För att få driva förarutbildning och anordna kunskapsprov bland annat krävs utbildning och tillstånd av Transportstyrelsen. Det krävs ett godkännande för att arbeta som trafikskolechef, utbildningsledare och trafiklärare.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Produkt/tjänstAvgift

Tillstånd att driva trafikskola

5 800 kr
Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning 5 800 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 1

5 800 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 2

11 300 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 1

5 800 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 2

11 300 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
av förare för behörighet AM
5 800 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av moped klass II
5 800 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av snöskoter
5 800 kr

Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av terränghjuling

5 800 kr

Godkännande som trafikskolechef

2 900 kr

Godkännande som utbildningsledare

2 900 kr

Godkännande som trafiklärare

2 900 kr

Förordnande som förarprövare

2 700 kr

Anordnande av kunskapsprov för moped klass II

5 400 kr

Anordnande av kunskapsprov för snöskoter

5 400 kr

Anordnande av kunskapsprov för terränghjuling

5 400 kr

Undantag från föreskrifter om förarutbildning och förarprövning

2 600 kr

Anordnande av fortbildning för förarprövare

2 400 kr

Anordnande av särskild utbildning för
utbildare av förare för motorcykel,
tung lastbil eller buss

2 400 kr

Anordnande av särskild utbildning för lärare som
ska utbilda för riskutbildning behörighet A eller B

2 400 kr

Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende godstransporter

11 300 kr

Tillstånd att bedriva fortutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende godstransporter

11 300 kr

Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende persontransporter

11 300 kr

Tillstånd att bedriva fortutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende persontransporter

11 300 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!