Förarutbildning och förarprövning avgifter

För att få driva förarutbildning och anordna kunskapsprov bland annat krävs utbildning och tillstånd av Transportstyrelsen. Det krävs ett godkännande för att arbeta som trafikskolechef, utbildningsledare och trafiklärare.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Produkt/tjänstAvgift

Tillstånd att driva trafikskola

5 200 kr
Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning 5 200 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 1

5 200 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 2

9 500 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 1

5 200 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 2

9 500 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
av förare för behörighet AM
5 200 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av moped klass II
5 200 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av snöskoter
5 200 kr

Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av terränghjuling

5 200 kr

Godkännande som trafikskolechef

2 500 kr

Godkännande som utbildningsledare

2 500 kr

Godkännande som trafiklärare

2 500 kr

Förordnande som förarprövare

2 000 kr

Anordnande av kunskapsprov för moped klass II

4 000 kr

Anordnande av kunskapsprov för snöskoter

4 000 kr

Anordnande av kunskapsprov för terränghjuling

4 000 kr

Undantag från föreskrifter om förarutbildning och förarprövning

1 500 kr

Anordnande av fortbildning för förarprövare

2 000 kr

Anordnande av särskild utbildning för
utbildare av förare för motorcykel,
tung lastbil eller buss

2 000 kr

Anordnande av särskild utbildning för lärare som
ska utbilda för riskutbildning behörighet A eller B

2 000 kr

Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning
för grundutbildning för godstransporter

9 500 kr

Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning
för fortutbildning för godstransporter

9 500 kr

Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning
för grundutbildning för persontransporter

9 500 kr

Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning
för fortutbildning för persontransporter

9 500 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!