Du kan ansöka om att få en avbetalningsplan för din faktura. Då ansöker du till oss om att få göra en avbetalningsplan för fakturan. Ange skälen till att du behöver dela upp betalningarna och vid vilka tidpunkter du kan betala olika delsummor. Vi prövar då din ansökan och kan bevilja en avbetalningsplan om vi finner skäl till det.