Ibland tillämpar vi ansökningsavgift, vilket innebär att avgiften måste betalas innan handläggningen påbörjas. I vissa fall kan den vara relativt hög, till exempel vid ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt Del 145 inom luftfarten. Erfarenhetsmässigt vet vi att arbetet med att granska en sådan tillståndsansökan tar relativt lång tid, betydligt över 40 timmar.

För att synliggöra kostnaden och för att försäkra oss om att få betalt för arbetet kräver vi förskottsbetalt för den uppskattade tidsåtgången, innan vi fortsätter handlägga ärendet. När förskottsbetalningen har kommit till oss påbörjar vi hanteringen. Vid slutdebitering av tillståndsärendet debiteras det totala antalet nedlagda timmar minus den summa vi tidigare debiterat vid förskottsbetalningen. Om det skulle visa sig att vi har förskottsdebiterat mer än vad kostnaden blev för den slutliga tidsåtgången, betalar vi givetvis tillbaka till betalaren.