Utbildnings- och skoltillstånd för pilotutbildningar

För utfärdande och ändring av utbildnings- och skoltillstånd för pilotutbildningar och godkännande av simulatorer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Årsavgifterna för pilotutbildnings- och skoltillstånd består av en grundavgift och ett tillägg för tillhörande kurser samt träningshjälpmedel och tas utmed de belopp som framgår av följande tabeller.

Kostnader för restid och resor i samband med tillsyn av utbildningar eller träningshjälpmedel och evaluering av simulatorer tas ut för utrikes resor enligt Avgifter för tillståndsprövning.

Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurserÅrsavgift
i kr
Utbildningsorganisation (ATO) 33 000
Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbildningsorganisation Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Tillkommande lokaliseringsort utanför EU/EES  Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Icke-komplex utbildningsorganisation som inte till­handahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL med tillhörande behörigheter (ATO)  6 450
Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Declared Training Organisation (DTO), tillsynsavgift inklusive två lokaliseringsorter 4 300
DTO tillsyn extra lokaliseringsort överstigande två stycken Löpande avgift enligt 2 kap. 7§
Tillstånd för att bedriva utbildning för certifikat för ultralätta luftfartyg 22 400
KurserÅrsavgift kr
Per typkurs upp till 5,7 ton 3 500
Per typkurs över 5,7 ton  15 000
Per klass enmotor 1 500
Per klass flermotor kolv 1 500
Per klass enmotor turbin 1 500
Segelflygkurs 1 500
Ballongflygkurs 1 500
För klassen/typen sjöbehörighet 1 500
Skillnadsutbildning mellan typer över 5,7 ton 3 500
MPL-kurs 51 000
MCC-kurs 3 500
Instruktörskurser, per kurs (FI, IRI, CRI, TRI, SFI, Avance, MCCI) 3 500
ATP-teorikurs 8 000
IR-teorikurs 8 000
CPL-teorikurs 3 500
LAPL och/eller PPL-teorikurs 1 500
IR, praktisk utbildning (enmotor) 3 500
IR- praktisk utbildning (flermotor) 3 500
CPL, praktisk utbildning 3 500
LAPL, praktisk utbildning 1 500
PPL, praktisk utbildning 1 500
ATPL, integrerad 8 000
CPL, integrerad 8 000
Utbildning för avancerad flygning

1 500

Mörkerutbildning

1 500

Bogseringsutbildning

1 500

Bergsbehörighet

1 500

Flygtestbehörighet

8 000

Bridgekurs PPL teori

1 500

Bridgekurs övriga

1 500

Luftfartyg med höga prestanda

3 500

Standardscenario i den specifika kategorin för drönare

3 500

Återkommande utvärderingar, simulatorer Årsavgift i kr
FFS 29 400
Varianter 5 700
FTD 21 000
Varianter 4 900
FNPT 18 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!