Avgift för utbildnings- och skoltillstånd för underhållspersonal

Avgifter för nya tillstånd för certifierad underhållspersonal, ballong- och fallskärmsteknikerutbildningar samt för ändringar och utökningar av befintliga tillstånd, tas ut enligt Avgifter för tillståndsprövning

För skoltillstånd för underhållspersonal tas en årsavgift ut enligt följande tabell. Årsavgiftens storlek bestäms av det tillsynsbehov (normalt eller lågt) som Transportstyrelsen fastställer vid en riskklassificering i slutet av varje löpande 24-månaders tillsynsperiod.

SkoltillståndÅrsavgift i kr
Grundläggande avgift för Del 147-tillstånd, lågt tillsynsbehov 125 000
Grundläggande avgift för Del 147-tillstånd, normalt tillsynsbehov 145 000
Per extra godkänd lokaliseringsort för Del 147-tillstånd 18 700
Nationellt godkänd utbildningsorganisation  18 700
Examination på annan lokaliseringsort (ej godkänd) 18 700
Årlig avgift för distansundervisning  Kommande

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!