Tillstånd enligt del CAO

För tillståndsprövning enligt bilaga Vd (Del-CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För organisationer med rättighet för underhåll eller fortsatt luftvärdighet enligt bilaga Vd (Del-CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell.

Organisationens rättigheter Årsavgift
CAO med rättighet för underhåll 20 800
CAO med rättighet för fortsatt luftvärdighet 20 800
CAO med rättighet för både underhåll och fortsatt luftvärdighet 25 300
Utnyttjande av rättigheten att kontraktera fortsatta luftvärdighetsuppgifter, per leverantör och extra ort 7 300


Rättigheter att utföra luftvärdighetsgranskning, utfärda luftvärdighetsbevis och utfärda flygtillstånd ingår i respektive årsavgift.
Komponentbehörighet på kompletta elektriska motorer, kolvmotorer och turbinmotorer samt andra komponenter än kompletta motorer och behörighet oförstörande provning (NDT) ingår i respektive årsavgift.
Rättigheter att kontraktera leverantörer för fortsatta luftvärdighetsuppgifter gäller endast för CAO med stor organisation med rättigheter för fortsatt luftvärdighet.
För organisationer som har tillstånd enligt kapitel F eller G i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 och ansöker om övergång till tillstånd enligt bilaga Vd (Del-CAO) ska en löpande avgift enligt 2 kap. 7 § tas ut om extra tillsynsförrättning krävs. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!