Organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enligt nationella regler

För fristående organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten
enligt nationella regler ska en årsavgift på 9 800 kronor tas ut.

För organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enligt nationella regler kombinerad med tillstånd enligt kapitel G i bilaga I (Del-M), bilaga Vc (Del-CAMO) eller organisationer med behörighet för fortsatt luftvärdighet enligt bilaga Vd (Del-CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift på 4 000 kronor tas ut.

Om organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enligt
nationella regler har mer än en lokaliseringsort, ska en årsavgift på
1 000 kronor tas ut per extra lokaliseringsort. 

Vid en ansökan om ett nytt tillstånd för organisation som svarar för den
fortsatta luftvärdigheten enligt nationella regler, ska en avgift på 9 800 kronor
tas ut i förskott. 

Vid en ansökan om ett nytt tillstånd för organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enligt nationella regler kombinerad med tillstånd enligt kapitel G i bilaga I (Del-M), bilaga Vc (Del-CAMO) eller organisationer med behörighet för fortsatt luftvärdighet enligt bilaga Vd (Del-CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014, ska en avgift på 4 000 kronor tas ut i förskott.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!