Dubbletter av luftvärdighetshandlingar

För att utfärda en dubblett av ett luftvärdighetsbevis, ett granskningsbevis, ett flygtillstånd eller ett miljövärdighetsbevis, eller för verifiering av en sådan handlings äkthet tas en avgift ut enligt nedan. 

Typ av avgiftAvgift i kr
Dubblett av ett luftvärdighetsbevis, ett granskningsbevis, ett flygtillstånd eller ett miljövärdighetsbevis, eller för verifiering av en sådan handlings äkthet 1 400

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!