Övriga avgifter

För prövning av undantag från föreskrifter utöver vad som anges i Avgifter för tillståndsprövning och för intyg eller godkännanden där ingen fast avgift har fastställts enligt dessa föreskrifter tas en avgift ut som motsvarar den nedlagda arbetstiden och uppkomna kostnader. 

Typ av tillståndTimtaxa per påbörjad
30-minutersperiod

Prövning av nya tillstånd och ändringar i gällande tillstånd

1 400 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!