Allmänt om avgifter

Avgifter tas ut i form av avgifter vid tillstånds­prövning, avgifter för tillsyn och registerhållning, avgifter för särskilda tillsynsåtgärder och övriga avgifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!