Tillstånd för flygplatser

Årsavgifter för godkända flygplatser debiteras utifrån de förutsättningar och med de belopp som framgår av följande tabell.

Flygplatser som någon gång under kalenderåret har eller kommer att ha linje- eller chartertrafik, debiteras den avgift som tas ut av flygplatser med linje- eller chartertrafik.

Bankod, flygplats                   Avgift i kr för flygplatser
med linje- eller chartertrafik
Avgift i kr för flygplatser
utan linje- eller chartertrafik
4E (över 10 milj. passagerare) 236 000 —   

4E (upp till 10 milj. passagerare)

140 000 93 000
4C/D 96 000 57 000
3 56 000 40 000
2 44 000 28 000
1 33 000 22 000

Årsavgifter för godkända helikopterflygplatser tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

HelikopterflygplatsAvgift i kr
Helikopterflygplats utan instrumentprocedur 28 900
Helikopterflygplats med instrumentprocedur 32 300

För tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!