Flygplatser

Avgifter för tillståndsgivning och tillsyn för flygplatser tas ut enligt rubrikerna i menyn till vänster samt enligt de principer som framgår av Inledande bestämmelser.

Övriga avgifter inom området flygplatser hittar du i menyn till vänster.