Särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare

Avgifter tas ut för särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare med de belopp som framgår av följande tabell. För helikopteroperatörer som deklarerar SPO-verksamhet och har tillstånd för komersiella flygtransporter tas edast en årsavgift för begränsat farligt gods ut.

Tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 952/2012, bilaga V (Del-SpA)
Särskilda godkännanden/tillstånd Avgift (kr) för tillståndsprövning Årsavgift (kr)
Subpart B - RNP AR initialt godkännande 16 800  
Subpart B - RNP AR utökning 8 400  
Subpart B - RNP 0,3 11 200  
Subpart C - NAT-HLA (NAT-MNPS) 14 000  
Subpart D - RSVM 2 800  
Subpart E - LVTO Take-off 5 600  
Subpart E - LVO Approach and landing: (LTS CAT 1, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIIC 16 800  
Subpart F - ETOPS 22 400 17 300
Subpart G - farligt gods 44 800 17 300
Subpart G - begränsat farligt gods - CAT helikopter eller SPO helikopter  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 8 500
Subpart H - NVIS  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Subpart I - HHO  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Subpart J - HEMS  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 35 600
Subpart K - HOFO  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Övriga tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012
Electronic Flight Bag (EFB) 33 600  
Utökning av operationsområde enligt ICAO Doc 7030 (per område) 11 200  
Prövning av befattningshavare
Befattningshavare
NP Flight Operations, NP Crew Training, NP Ground Operations 8 400  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!