Särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare

Avgifter tas ut för särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare med de belopp som framgår av följande tabell. För helikopteroperatörer som deklarerar SPO-verksamhet och har tillstånd för kommersiella flygtransporter tas endast en årsavgift för begränsat farligt gods ut.

Tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 952/2012, bilaga V (Del-SpA)
Särskilda godkännanden/tillstånd Avgift (kr) för tillståndsprövning Årsavgift (kr)
Kapitel  B - RNP AR initialt godkännande 16 800  
Kapitel  B - RNP AR utökning 8 400  
Kapitel  B - RNP 0,3 11 200  
Kapitel  C - NAT-HLA (NAT-MNPS) 14 000  
Kapitel  D - RSVM 2 800  
Kapitel  E - LVTO Take-off 5 600  
Kapitel  E - LVO Approach and landing: (LTS CAT 1, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIIC 16 800  
Kapitel  F - ETOPS 22 400 17 300
Kapitel  G - farligt gods 44 800 17 300
Kapitel  G - begränsat farligt gods - CAT helikopter eller SPO helikopter  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 8 500
Kapitel  H - NVIS  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Kapitel  I - HHO  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Kapitel  J - HEMS VFR  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 35 600
Kapitel  J - HEMS IFR  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 67 800
Kapitel  K - HOFO  timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. 17 300
Övriga tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012
Kapitel M - Electronic Flight Bag (EFB) 16 800  
Utökning av operationsområde enligt ICAO Doc 7030 (per område) 11 200  
Prövning av befattningshavare
Befattningshavare
NP Flight Operations, NP Crew Training, NP Ground Operations 8 400  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!