Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med både flygplan och helikopter

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med både flygplan och helikopter tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Flygplan och helikopter
Årsavgift (kr) för två typer Årsavgift (kr) för tre eller fler typer
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM 111 200 183 200
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM 246 300 318 300
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM 500 800 572 800
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM 727 200 799 200
Luftfartyg på AOC
Flygplan och helikopter
Årsavgift (kr) oavsett antal typer
Grundavgiften för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler 6 187 000

För helikopterverksamhet med mer än en bas ska en extra årsavgift på 27 000 kronor tas ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!