Flygoperativa tillstånd för bruksflyg, luftballong och segelflyg

För utfärdande av lågflygtillstånd till operatörer enligt bilaga (Trafikregler för luftfart, SERA) till förordning (EU) nr 923/2012 ska en avgift tas ut på 3 400 kr. För utfärdande av bruksflygstillstånd enligt 7 kap. 8 § luftfartslagen
(2010:500) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För registrering av deklaration av verksamhet med luftballong enligt Kommissionens förordning (EU) 2018/395 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ska en avgift tas ut med 5 000 kr. Årsavgift för tillsyn ska tas ut med 14 200 kr. För ändring av deklaration och övrig handläggning ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För registrering av deklaration av verksamhet med segelflyg enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 av den 14 december 2018 om detaljerade regler för segelflygverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 ska en avgift tas ut med 5 000 kr. Årsavgift för tillsyn ska tas ut med 14 200 kr. För ändring av deklaration och övrig handläggning ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Årsavgift för tillsyn av verksamhet enligt bilaga VIII (Del-SPO) i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europa-parlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, tas ut enligt följande tabell. Avgiften består av en grundavgift samt tillägg för dels tillkommande auktorisationer (per auktorisation), dels tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna (IFR). Maximal tilläggsavgift för tillkommande auktorisationer är 20 600 kr.

För operatörer som även har tillstånd för kommersiella flygtransporter
(AOC) tas 25 % av grundavgiften ut för tillsyn av deklarerad verksamhet.

Årsavgift deklarerad verksamhet Årsavgift (kr)
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan 0-2 000 kg 20 300
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan 2 001-2 730 kg 30 500
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan över 2 730 kg och/eller helikopter 40 600
Tillkommande auktoriserad verksamhetsform, per styck 1 030
Tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna (IFR) 10 200

Uppsläpp av obemannad friballong med last

Uppsläpp av obemannad friballong med last Avgift i kr
Tillstånd till uppsläpp av obemannad friballong med lätt last 6 000
Tillstånd till uppsläpp av obemannad friballong med medeltung last Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Tillstånd till uppsläpp av obemannad friballong med tung last Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!