Obemannade luftfartyg (UAS)

Avgifter för tillstånd med obemannade luftfartyg (UAS) tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

UAS-kategoriAvgift för tillståndsprövning i krÅrsavgift i kr
1 3 800 1 200
2 Timtaxa enligt
Avgifter för tillståndsprövning
dock högst 25 800       
2 400
3 Timtaxa enligt
Avgifter för tillståndsprövning 
36 000