Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan

För tillståndsprövning avseende kommersiella flygtransporter ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med flygplan tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift
i kr f
ör en typ
Årsavgift
i kr för två typer
Årsavgift i kr för tre typer Årsavgift i kr för fyra eller fler typer
Tyngsta luftfartyg uppgår till 2,0 ton MTOM med begränsning till enbart rundflyg VFR enmotoroperationer 23 600  29 700 37 400 47 200
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM 100 500 121 000 145 600 174 300
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM 239 900 267 500 298 300 333 100
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM 487 900 544 300 607 300 677 700
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM 695 000 790 300 898 900 1 021 900
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM i flera länder oavsett antal typer (interoperabilitet) 1 249 500
Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift (kr) avsett antal typer
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler 6 187 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!