Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan

För tillståndsprövning avseende kommersiella flygtransporten ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med flygplan tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift
i kr f
ör en typ
Årsavgift
i kr för två
eller fler typer
Tyngsta luftfartyg uppgår till 2,0 ton MTOM med begränsning till enbart rundflyg VFR enmotoroperationer 23 000  29 000
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM 98 000 118 000
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM 234 000 261 000
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM 476 000 531 000
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM 678 000 771 000
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM i flera länder oavsett antal typer (interoperabilitet) 1 219 000
Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift (kr) avsett antal typer
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler 6 187 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!