Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med flygplan tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift
i kr f
ör en typ
Årsavgift
i kr för två
eller fler typer
Tyngsta luftfartyg uppgår till 2,0 ton MTOM med begränsning till enbart rundflyg VFR enmotoroperationer 21 800  27 700
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM 92 000 111 200
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM 221 000 246 300
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM 449 000 500 800
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM 640 000 727 200
Luftfartyg på AOC
Flygplan
Årsavgift (kr) avsett antal typer
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler 6 187 000

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!