Farligt gods

Ansökningsavgifter för ärenden som rör transport av farligt gods eller krigsmateriel tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med farligt gods avses sådant gods som omfattas av lag (2006:263) om transport av farligt gods.

ÄrendeAvgift i kr per tillfälle
Tillstånd/Transportgodkännanden 5 000 
Tillstånd som inte rör överflygningar eller start och landning. 10 000 
Handläggning av ärenden som leder till tillstånd eller undantag för transport av förbjudet farligt gods eller krigsmateriel vid överflygning eller start och landning.  12 000 
Övrig handläggning timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning.  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!