Farligt gods

Ansökningsavgifter för ärenden som rör transport av farligt gods eller krigsmateriel tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med farligt gods avses sådant gods som omfattas av lag (2006:263) om transport av farligt gods.

ÄrendeAvgift i kr per tillfälle
Tillstånd/Transportgodkännanden 3 620 
Tillstånd som inte rör överflygningar eller start och landning. 7 240 
Handläggning av ärenden som leder till tillstånd eller undantag för transport av förbjudet farligt gods eller krigsmateriel vid överflygning eller start och landning.  9 050 
Övrig handläggning timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning.  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!