Flygoperativ verksamhet - allmänt

Avgifter för flygoperativ verksamhet inklusive avgifter för operativa licenser tas ut enligt rubrikerna i menyn till vänster och enligt de principer som framgår av Inledande bestämmelser. 

För tillsyn av operatörers kompetenskontroll i flygsimulator eller flyg­utbildningshjälpmedel (OPC) och för linjeinspektioner utanför Sverige, men inom EU och EES, tas avgifterna enligt nedan inte ut:

  • För tillsynsförrättning utförd utanför Sverige ska avgift för restid och faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa, utöver avgift enligt första stycket. Avgifter för restid debiteras med löpande timtaxa enligt 8 § första stycket. 
  • Restid debiteras med maximalt åtta timmar per person och väg. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader som motiveras av tillsynsförrättningen.