Flygoperativ verksamhet - allmänt

Avgifter för flygoperativ verksamhet inklusive avgifter för operativa licenser tas ut enligt rubrikerna i menyn till vänster och enligt de principer som framgår av Inledande bestämmelser. 

För tillsyn av operatörers kompetenskontroll i flygsimulator eller flyg­utbildningshjälpmedel (OPC) och för linjeinspektioner utanför Sverige, men inom EU och EES, tas avgifterna enligt nedan inte ut:

  • För tillsynsförrättning utförd utanför Sverige ska avgift för restid och faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa, utöver avgift enligt första stycket. Avgifter för restid debiteras med löpande timtaxa enligt 8 § första stycket. 
  • Restid debiteras med maximalt åtta timmar per person och väg. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader som motiveras av tillsynsförrättningen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!