Certifikat för flygledare (ATCO) och behörighetsbevis för AFIS-personal

Avgifter för certifikat för flygledarelev, behörighetsbevis för AFIS-elev, certifikat för flygledare och behörighetsbevis för AFIS ska betalas med de belopp som framgår av följande tabell.

Certifikat för flygledarelev och behörighetsbevis för AFIS-elev Grund-
läggande avgift i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande (inklusive behörigheter) 1 250  
Certifikat för flygledare – ATCO    
Första utfärdande (inklusive behörigheter) 1 250  
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)   1 400
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust  750  
Behörighetsbevis för AFIS-personal – AFISO    
Första utfärdande 730  
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)   500
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust 750  
Behörigheter    
Utökning med behörighet (per tillfälle) 500  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!