Elevtillstånd

Avgifter för elevtillstånd ska betalas med de belopp som framgår av följande tabell. 

ElevtillståndGrundläggandeavgift i kr

Första utfärdande 

 220

Förlängning eller förnyelse

 220

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!