Certifikat, behörigheter och andra personliga tillstånd

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Avgifter för utfärdande, förnyelse, förlängning, utbyte, ändring eller utökning av certifikat, behörighetsbevis och andra personliga tillstånd tas ut enligt föreskrifterna i detta kapitel och enligt de principer som framgår av Inledande bestämmelser.

Ingen avgift tas ut vid certifikatkontroll.

Grundläggande avgift

När certifikat, bilaga till certifikat, auktorisationer, behörighetsbevis eller behörigheter utfärdas för första gången ska en grundläggande avgift betalas enligt föreskrifterna i detta kapitel.

Årsavgift

Årsavgift för flygcertifikat, auktorisation för flyginstruktör, certifikat för flygläkare, certifikat för flygledare och behörighetsbevis för AFIS ska betalas vid ingången av varje nytt kalenderår.

Avgiftsdebitering

Avgifter för certifikat, behörigheter, behörighetsbevis för AFIS, auktorisationer, elevtillstånd, medicinska intyg, teoriprov och praktiska prov debiteras via faktura som skickas till den enskilde tillståndsinnehavaren.

Ansökan om undantag

För prövning av ansökan om undantag från krav i EU-förordning eller nationell föreskrift i fråga om certifikat, behörighetsbevis och andra personliga tillstånd ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Avgifter för praktiska prov

När ett prov har beställts för genomförande på Transportstyrelsen, men inte kan genomföras på grund av att elevens handlingar är ofullständiga, debiteras en avgift motsvarande Transportstyrelsens kostnader för kontrollanten. Vid examination i utlandet tillkommer kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning.

Avgifter för praktiska prov tas ut med de belopp som motsvarar avgifterna vid utfärdande av motsvarande certifikat eller behörighet när verksamheten utförs av Transportstyrelsens personal.

Ersättning för praktiska prov som genomförs med externa kontrollanter, flyglärare eller instruktörer regleras inte i dessa föreskrifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!