Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Genvägar

Höjda avgifter inom flera områden från 2024

Inom luftfartsområdet höjer vi avgifter inom flera områden. Ett exempel är drönare (obemannade luftfartygssystem). Här höjs till exempel avgiften för teoriprov och kompetensbevis för fjärrpiloter inom den öppna kategorin (A2) från 390 kronor till 760 kronor. Även registerhållningsavgiften för drönaroperatörer höjs från 135 kronor till 145 kronor.

Andra avgifter som höjs rör luftfartygsregistret, certifikat och andra personliga behörigheter, utbildningsorganisationer, flygoperatörer, samt luftfartsskydd.

Vi gör även en generell höjning av den löpande timtaxan från 1 400 kronor per timme till 1 700 kronor per timme.

Nyhet: Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2023:62).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!