Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Förslag på nya och ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Nu skickar vi ut förslaget på nya och ändrade avgifter på remiss. I år föreslår vi många justeringar.

Nyhet 2019-06-04: Många justerade avgifter i årets förslag

Genvägar

Vi tar inte längre ut någon myndighetsavgift

Myndighetsavgiften inom luftfarten har tagits bort. Verksamheter som tidigare finansierats via myndighetsavgiften, finansieras därmed i stället med skattemedel, precis som inom övriga trafikslag.

Aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.