Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Mest besökta avgifterna

Vi tar inte längre ut någon myndighetsavgift

Från den 1 maj 2018 har myndighetsavgiften inom luftfarten tagits bort. Verksamheter som tidigare finansierats via myndighetsavgiften, finansieras därmed i stället med skattemedel, precis som inom övriga trafikslag.

Avgifter från den 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 justerade vi flera avgifter på luftfartsområdet. Vissa av förändringarna har skett för att vi behöver anpassa oss till nya regler. Här är exempel på de ändringar vi har gjort:

 • Vi sänkte årsavgifter för ett antal certifikat. En del justeringar är marginella och innebär endast avrundningar. För innehavare av trafikflygarcertifikat, CPL(A) och CPL(H) är sänkningen däremot större, från 2 660 kronor till 1 400 kronor.
 • Vi höjde årsavgiften för flygläkare från 2 600 kronor till 3 000 kronor. Vi tog samtidigt bort den separata grundavgiften på 350 kronor för ändring av mottagningsadress.
 • Avgiften för tillsynskontroll av ny mottagningslokal ändrades från att vara en fast avgift på 10 900 kronor till löpande avgift med en timtaxa på 1 400 kronor/timme.
 • Årsavgiften för språkkontrollanter höjdes från 900 kronor till 1 050 kronor.
 • Vi höjde vissa avgifter för teoriprov för den som ansöker om certifikat eller behörighet.
 • Vi justerade den årliga tillsynsavgiften för utbildningsorganisationer (Del 147). Avgiften som tidigare var 137 200 kronor delas upp i två avgiftsnivåer. De företag som har mindre tillsynsbehov betalar 125 000 kronor och de företag som har normalt tillsynsbehov betalar 145 000 kronor.
 • Vi sänkte avgifterna för extra godkänd lokaliseringsort (Del 147) från 37 900 kronor till 18 700 kronor samt nationellt godkänd utbildningsorganisation från 36 700 kronor till 18 700 kronor.
 • Vi ändrade avgifterna för tillsyn av flygoperativa tillstånd för bruksflyg till följd av nya regler. Vi införde olika typer av grund- och tilläggsavgifter.
 • Årsavgiften för varmluftsballong sänktes från 51 000 kronor och 65 000 kronor till 45 000 kronor respektive 60 000 kronor.
 • Vi sänkte våra avgifter för tillsyn av flygplatser.
 • Vi höjde avgiften för tillståndsprövning för instruktörer inom luftfartsskydd från 5 800 kronor till 8 400 kronor.

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.

Relaterad information

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.