Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Mest besökta avgifterna

Gällande avgifter

Du hittar gällande avgifter i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.

Förändringar från den 1 januari 2018

Från den 1 januari 2018 justerar vi flera avgifter på luftfartsområdet. Vissa av förändringarna sker för att vi behöver anpassa oss till nya regler. Här är exempel på de ändringar vi gör:

 • Vi sänker årsavgifter för ett antal certifikat. En del justeringar är marginella och innebär endast avrundningar. För innehavare av trafikflygarcertifikat, CPL(A) och CPL(H) är sänkningen däremot större, från 2 660 kronor till 1 400 kronor.
 • Vi höjer årsavgiften för flygläkare från 2 600 kronor till 3 000 kronor. Vi tar samtidigt bort den separata grundavgiften på 350 kronor för ändring av mottagningsadress.
 • Avgiften för tillsynskontroll av ny mottagningslokal ändras från att vara en fast avgift på 10 900 kronor till löpande avgift med en timtaxa på 1 400 kronor/timme.
 • Årsavgiften för språkkontrollanter höjs från 900 kronor till 1 050 kronor.
 • Vi höjer vissa avgifter för teoriprov för den som ansöker om certifikat eller behörighet.
 • Vi justerar den årliga tillsynsavgiften för utbildningsorganisationer (Del 147). Avgiften som tidigare var 137 200 kronor delas upp i två avgiftsnivåer. De företag som har mindre tillsynsbehov betalar 125 000 kronor och de företag som har normalt tillsynsbehov betalar 145 000 kronor.
 • Vi sänker avgifterna för extra godkänd lokaliseringsort (Del 147) från 37 900 kronor till 18 700 kronor samt nationellt godkänd utbildningsorganisation från 36 700 kronor till 18 700 kronor.
 • Vi ändrar avgifterna för tillsyn av flygoperativa tillstånd för bruksflyg till följd av nya regler. Vi inför olika typer av grund- och tilläggsavgifter.
 • Årsavgiften för varmluftsballong sänks från 51 000 kronor och 65 000 kronor till 45 000 kronor respektive 60 000 kronor.
 • Vi sänker våra avgifter för tillsyn av flygplatser.
 • Vi höjer avgiften för tillståndsprövning för instruktörer inom luftfartsskydd från 5 800 kronor till 8 400 kronor.

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2017:93.

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.

Relaterad information

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.