Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Genvägar

Nya avgifter från den 1 januari 2020

Vi höjer avgifter för

  • luftfartygsregistret
  • övervakning av luftvärdighet
  • flygoperativa tillstånd
  • farligt gods
  • tillsyn inom luftfartsskydd på flygplatser.

Vi sänker de flesta avgifterna för personliga tillstånd (några höjs).

Vi sänker avgifterna för

  • luftballonger
  • tillsyn av flygplatser med tillstånd
  • registerkontroll inom luftfartsskydd.

Vi inför nya avgifter för bland annat nationella konstruktions- och tillverkningsorganisationer till följd av nytt regelverk.

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2019:125 och 2019:141).

Vi tar inte längre ut någon myndighetsavgift

Myndighetsavgiften inom luftfarten har tagits bort. Verksamheter som tidigare finansierats via myndighetsavgiften, finansieras därmed i stället med skattemedel, precis som inom övriga trafikslag.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.