Ansvarsfördelning

Ansvaret för STFS och trafikföreskrifterna som kungörs delas mellan beslutsmyndigheterna och Transportstyrelsen.

Beslutsmyndigheterna ansvarar för att

  • innehållet i den information som kungörs i STFS är korrekt
  • alla beslutade trafikföreskrifter kungörs i STFS
  • avgöra vilka anställda som får hantera trafikföreskrifterna i STFS och vad de får göra med dem.

Transportstyrelsen ansvarar för att

  • upprätthålla säkerheten i STFS och se till att den information som beslutsmyndigheterna kungjort i STFS inte förändras
  • tilldela administratörsrättigheter till anställda på beslutsmyndigheterna efter en skriftlig begäran.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!