Bakgrund

Under 2003 genomförde Näringsdepartementet Trafikföreskriftsutredningen (TUT-utredningen). Syftet var att analysera hanteringen av trafikföreskrifter och föreslå förbättringar. Utredningen kom fram till att alla trafikföreskrifter borde lagras i en gemensam databas för hela landet, bland annat för att öka tillgängligheten, få en effektivare rättstillämpning och en vidare användning av denna samlade information.

Att kungöra trafikföreskrifter på Internet blev möjligt genom en ändring av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, som riksdagen beslutade om i april 2005. Ändringen innebar att regeringen fick bemyndigande att föreskriva att vissa typer av föreskrifter får kungöras på annat sätt än i författningssamling. Kungörandet av trafikföreskrifter ska ske på en webbplats benämnd Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Transportstyrelsen har upprättat en databas, som innehåller trafikföreskrifter som förts till Transportstyrelsen för kungörande på webbplatsen STFS. Från den 1 juli 2010 gäller förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen och är samordningsmyndighet för databasen och webbplatsen och för säkerheten i systemet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!