Styrande och stödjande dokument

För arbetet med att föra in och publicera trafikföreskrifter i STFS finns det styrande och stödjande dokument.

Styrande dokument:
Förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter  

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (TSFS 2009:78) 

Stödjande dokument:
RDT – Handbok 
STFS - Sökinstruktion

RDT-handboken har ett antal bilagor

För myndigheter utan IT-stöd för utformning av trafikföreskrifter

Textmallar i Word

För myndigheter med IT-stöd för utformning av trafikföreskrifter

RDT-handboken – Exempelsamling mallbaserade trafikföreskrifter  
(handledning för den som skriver trafikföreskrifter med IT-baserade mallar)

För programvaruleverantörer

RDT-handboken – BTR teknisk beskrivning
RDT-handboken – BTR Begrepp och värden
RDT-handboken – XML-fil med RDT:s datakatalog (motsvarar innehållet i BTR teknisk beskrivning)
RDT-Formatspecifikation för XML  (specifikation av dataformat vid leverans till RDT, uppdaterad 2013-11-15)
RDT - Externt Webservice Gränssnitt (specifikation av vilka funktioner som finns för tillgängliga via ett externt gränssnitt till RDT)

Övriga instruktioner

Hur man skapar PDF/A-dokument

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!