Vilket alternativ ska jag välja vid upphävande eller ändring av föreskrifter?

Undersök om något av nedanstående alternativ passar att välja. I annat fall kontakta transportstyrelsen för guidning. Glöm inte att skriva in beteckningarna på de föreskrifter som ska upphävas eller ändras.

Alternativ 1
Nya grundföreskrifter meddelas. De nya föreskrifterna upphäver föreskrifter som publicerats i STFS.
Välj detta alternativ om de nya föreskrifterna med nya trafikregler ska ersätta tidigare gällande föreskrifter

Alternativ 2
Upphävandeföreskrifter meddelas. Föreskrifterna innehåller inte några nya trafikregler.
Välj detta alternativ om tidigare föreskrifter ska upphöra att gälla och ingen ny trafikregel ska ersätta den tidigare. Detta alternativ innebär att varken de föreskrifter som upphäver eller de föreskrifter som upphävs kommer att visas i gällanderegistret från och med det datum som den upphävande föreskriften träder i kraft.
 
Alternativ 3
Ändringsföreskrifter meddelas. Föreskrifterna ändrar i föreskrifter som publicerats i STFS.

Välj detta alternativ vid ändring av tidigare publicerade föreskrifter. Ändringen, som ska framgå av de nya föreskrifterna, kan innebära ett upphävande eller ändring av en paragraf eller tillkomsten av en helt ny paragraf i en tidigare föreskrift.

Det går att meddela föreskrifter som innehåller regler om att andra föreskrifter inte ska tillämpas under en viss tid. Sådana föreskrifter är att betrakta som avvikelser från grundföreskriften. Avvikelseföreskrifter berörs inte av något av ovanstående alternativ, och inget alternativ om upphävande eller ändring ska då markeras. Se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!