Tävling/uppvisning på väg

Här finns vägledande beslut från Transportstyrelsen i ärenden om tävling/uppvisning på väg. Besluten kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Tävling eller uppvisning med fordon m.m. får inte anordnas på väg utan tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen.

Sent inkommen ansökan om tävling på väg - fråga om särskilda skäl

Länsstyrelsen beslutade att avvisa en ansökan om tillstånd till ett rullskidlopp eftersom ansökan inkommit senare än 4 månader före tävlingsdagen och några särskilda skäl inte ansågs föreligga. Transportstyrelsen ansåg att det förelåg särskilda skäl eftersom tillstånd getts tidigare år med samma bansträckning.

Publicerades 2022-05-16

Motionsloppet Abloc Winter Challenge

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att avslå Abloc AB:s ansökan om tillstånd till motionsloppet Abloc Winter Challenge på väg med cykel av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl.

Publicerades 2020-03-25

Motortävlingen Dackefejden

Länsstyrelsen i Kronobergs hade gett tillstånd till motortävlingen Dackefejden och genom lokala trafikföreskrifter meddelat särskilda trafikregler om förbud mot trafik med andra fordon än tävlande och funktionärer på vissa vägar.

Publicerades 2011-06-17