Vad menas med ”annan handhållen kommunikationsutrustning”?

Vad som menas med handhållen kommunikationsutrustning får domstolen avgöra.