Vad innebär regeln?

Från och med den 1 februari 2018 får du inte använda din mobil när du kör om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Förbudet gäller när du kör ett motordrivet fordon.

Transportstyrelsen kan inte i förväg säga var gränsen går för vad som är tillåtet eller inte. Det får avgöras av rättsväsendet.