×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Hur stort är bötesbeloppet?

Går det så långt att du blir dömd i rätten, kan du få böter. Beloppet fastställs av domstolen.