Hur stort är bötesbeloppet?

Går det så långt att du blir dömd i rätten, kan du få böter. Beloppet fastställs av domstolen.